Home

Welkom

Wij zijn een vereniging van verzamelaars van postzegels en poststukken uit griekstalige gebieden en hebben zo'n 90 leden. We bestaan inmiddels ruim 55 jaar.


Griekenland is een bijzonder verzamelgebied. Natuurlijk is de klassieke oudheid prominent aanwezig. Maar ook de woelige politieke ontwikkelingen op de Balkan zijn duidelijk zichtbaar op allerlei postzegels en poststukken. Daardoor is Griekenland niet alleen aantrekkelijk voor de gewone postzegelverzamelaar, maar ook voor de historisch geïnteresseerde en de thematische

verzamelaar.


De vereniging geeft veel mogelijkheden om uw verzameling uit te breiden. Viermaal per jaar vindt een ledenbijeenkomst plaats. Daar kunt u uit rondzendboekjes zegels kopen en bieden op een of meer kavels tijdens een uitgebreide veiling. De prijzen bij deze veilingen zijn zeer gematigd. Wanneer u niet kunt komen, dan kunt u schriftelijk bieden.

Activiteiten

  • Viermaal per jaar het bulletin "Hermes".
  • Viermaal per jaar een ledenbijeenkomst, het programma bevat doorgaans o.a. een lezing en een veiling.
  • Uitgave van literatuur over Griekse postzegels en posthistorie.
  • Een grote bibliotheek waaruit u boeken en artikelen kunt lenen.
  • Een commissie nalatenschappen, die adviseert bij plannen tot verkoop, en desgewenst handelend optreedt.
  • Een Studiegroep voor leden die gespecialiseerd onderzoek willen doen naar onze aandachtsgebieden.
Postzegel Grote Hermes Kop Griekenland