Bulletinen

Bulletin Hermes

Hermes inkijkexemplaar

Hermes


De HERMES is het kwartaalblad van de Postzegelvereniging Griekenland. Het omvat 16 pagina’s met informatie voor de leden van de vereniging en een aantal door de leden geschreven artikelen over het Griekse verzamelgebied.


De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd. De postzegels en stempels van Griekenland komen natuurlijk ruim aan de orde, maar ook er is ook aandacht voor de postgeschiedenis, vervalsingen en bijvoorbeeld fiscaal zegels. Daarnaast zijn er thematische onderwerpen. Zo worden ook de Griekse geschiedenis en de Klassieke Oudheid belicht. Daarnaast worden raakvlakken met andere verzamelgebieden, zoals de Levant en Cyprus besproken.


Bekijk voor een indruk bijgaand inkijkexemplaar in pdf, waarin een kleine bloemlezing van artikelen is opgenomen.


Zie verder hieronder de inhoudsopgave van de meest recente Hermes-edities.

Jubileum: Hermes 50 jaar


De Hermes bestaat dit jaar 50 jaar. We geven, om dit jubileum te vieren, een viertal toonaangevende artikelen van prominente leden van onze vereniging uit de eerste 25 jaar van het bestaan van de Hermes opnieuw uit. De artikelen zijn daarbij voor zover nodig bijgewerkt naar de kennis van nu en gedeeltelijk voorzien van (nieuwe) illustraties.

Click hier om naar de Jubileum-pagina te gaan.


Hermes 181

Februari 2019

Hermes 181 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 1 december 2018.

02

Frans Bruna/Joost Meyer: Vijftig Jaar “Hermes”

Een aankondiging van de viering van het 50-jarig bestaan van ons verenigingsblad. Zie ook de Jubileum-pagina op deze website.

03

Eugène Endenburg: De persoonlijke postzegel, een nieuwe verzamelrichting?

De auteur gaat in op het verzamelen van Griekse persoonlijke zegels met tab.

04

Ruud Verberne: De diaspora van Hermes en Iris, de boodschappers van de Griekse goden (Deel 1)

Ruud beschrijft de verspreiding van Griekse Goden op postzegels en laat in dit eerste deel de invloed van die Goden op de Franse zegels zien (met name Ceres, Iris zijn aanwezig en ook Hermes duikt op).

08

Joop Herrewijn: Variëteiten - plaatfouten op zegels van Cyprus

Ook Cyprus kent de nodige plaatfouten. Joop bespreekt er een aantal.

10

Joost Meyer: Help, ik zie dubbel! - Deel 3 - Aanvullingen

In dit artikel nogmaals aandacht voor postzegels die zijn uitgegeven in verschillende velformaten en enkele bilaterale uitgiften.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen - slot

Hans Paul beëindigt zijn langlopende serie met een vroeg Frans censuurstempel (31 mei 1916), een analyse van het gebruik van het “NO”-stempel en een wonderlijk gebruikte ansichtkaart van Corfu.

Hermes 180

November 2018

Hermes 180 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

02

Verslag van de ledenvergadering op 22 september

03

Ruud Verberne: De Turkse bezetting van Thessalië (1897-1898)

Ruud besteedt aandacht aan de achtkantige zegels die door de Ottomanen werden uitegegeven nadat zij Thessalië tijdelijk hadden bezet. Ook vervalsingen van zegel en stempel komen aan de orde.

04

Joost Meyer: Wij wensen de ELTA een behouden(der) vaart …

De auteur gaat in op een nieuwe hobby van de ELTA, persoonlijke zegels in de vorm van postzegelboekjes.

05

Eugène Endenburg: 9 oktober internationale dag van de post

Eugène laat aan de hand van diverse uitgiften het vieren van de internationale dag van de post zien.

06

Peer van Meetelen: 1953 De grote Kefalonische aardbeving

Op 12 augustus 1953 werden de Ionische eilanden zwaar getroffen door een aardbeving. Peer gaat in op de postale gevolgen.

08

Frans Bruna/Frans van Limpt: Het Griekse alfabet.

De auteurs tonen het Griekse alfabet zoals uitgedeeld op de ledendag van 22 september jl.

09

Joost Meyer: Help, ik zie dubbel! - Deel 2

In dit artikel aandacht voor postzegels die zijn uitgegeven in verschillende velformaten.

13

Rien Smit: Gemanipuleerde zegels, fantasieopdrukken etc.

Rien laat zien hoe zegels worden gemanipuleerd en waarschuwt voor rommel op internet.

14

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 15: West-Thracië aan het eind van Wereldoorlog I, vervolg 

Hans Paul beschrijft de invloed van Griekenland en Bulgarije op de regio West-Thracië in de periode 1918-1923.

Hermes 179

Augustus 2018

Hermes 179 - Bulletin van de Postzegelvereniging Griekenland

blz

artikel

01

De lezing op 22 september: Handgeschreven plaatsnamen in het Grieks.

02

Verslag van de ledenvergadering op 19 mei met de Workshop Grote Hermes Koppen.

03

Eugène Endenburg: Moderne variëteiten

Eugène laat in het kader van de Studiegroep variëteiten enkele kleur en plaatafwijkingen zien op moderne Griekse zegels.

04

Ruud Verberne: Koning Minos, een mythische figuur

Ruud beschrijft de geschiedenis van deze legendarische figuur en het paleis van Knossos op Kreta.

09

Rien Smit: Een onbekend Fournier stempel ?

De auteur beschrijft een vals stempel (Athene 8 – 18 sept 1900) op twee portzegels van Griekenland van de uitgifte uit 1876.

10

Frans Bruna/Frans van Limpt: Brief aan de firma Vlassopoulos – de inhoud

Het artikel geeft een vertaling van één van de vele Vlassopoulos-brieven (uit 1875). Het betreft een klacht over de gehanteerde wisselkoersen.

11

Joost Meyer: Myron en de discuswerper

De auteur behandelt het bekende beeld “De Discuswerper” van Myron.

13

Hans Paul Soetens: De Eerste Wereldoorlog en Griekenland in tijdlijnen deel 14: De Dodekanesos in de Eerste Wereldoorlog

De Dodekanesos waren vanaf 1912 in Italiaanse handen. Hans Paul beschrijft de post die sinds die tijd vanaf deze eilandengroep werd verstuurd.

16

Frans Bruna: Ziehier de echte troon van koning Minos, in het paleis van Knossos

De redacteur laat de troon van koning Minos zien.

Inhoud oude nummers Hermes


Zie voor de inhoud van de andere uitgaven van Hermes de indexen in de bibliotheek.

CONTACT

Secretaris PV-Griekenland

Westerhof 2

NL-2987 XS Ridderkerk

telefoon 0180-415789

info@pv-griekenland.nl

LID WORDEN

De jaarcontributie is € 30 voor in Nederland woonachtige leden en € 35 voor elders wonende leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lid worden? Lees hier meer

PROFIEL

PV-Griekenland is ontstaan in 1966 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor het verzamelen van Griekse postzegels en poststukken.

Privacy.  © Copyright 2016-2019. All Rights Reserved.